MMXII


Támogasd a Barokk Napokat...

...felajánlva jövedelemadód
2 %-át a KEL-nek!
Részletekért katt ide!
Barokk Napok

Barokk kultúra és civilizáció. Pluridiszciplináris fesztivál

Célja Kolozsvár és környéke barokk építészetének, a kornak pluridiszciplináris megközelítésű bemutatása ?? történelem, művészettörténelem, zene, képz?művészet, fényképészet, irodalom, színház, film által, épített barokk terekben szervezve az eseményeket.

A célt szolgáló rendezvény rövid  történelme 2005-ben kezd?dött a kolozsvári Szentháromság (volt jezsuita majd piarista) templom felszentelésének 280 évfordulója  megünneplésének alkalmából. Az építmény Erdély legels? barokk temploma, Kolozsvár legels? barokk épülete, a KEL székhelye. A Barokk Napok iránti egyre növekv? érdekl?dés lehet?vé tette a következ? években is az esemény megszervezését és b?vítését, bevonva több, érdekelt kolozsvári intézmény bevonását, a Babe???Bolyai Tudományegyetemet, a Kolozsvári Szépművészeti Múzeumot, Erdély Történelmi Nemzeti Múzeumát, Kolozsvár Városi Művel?dési Házát.

Az igény, melyre válaszol, az Kolozsvár és környéke történelmi és művészeti szempontból való felfedezése és megismerése, az épített terek magunkévá tétele, mely lényegében nem változott, ez nyújtva biztonságot a dinamikusan változó környezetben. A szükségletet az is bizonyítja, hogy a múlt évek folyamán még azokon a rendezvényeken is, melyek nagyobb fizikai meger?ltetést is jelentettek (templomok tet?terébe való felmászás), iskolás diákoktól kezdve, korban el?rehaladottabb személyekig is részt vettek. A résztvev?k száma évente körülbelül 300 személy.

Az érintettek köre tág. Kezdve a város és környéke történelme és kultúrája iránt érdekl?d?kt?l, a kapcsolódó szakterületek szakemberein és művészein túl a városért, a művel?désért, az épített és mozgatható örökségért felel?sökön keresztül a kolozsvári vagy országos fontosságú tanügyi és kultúrintézetekig.

A kívánt eredmények a célok megvalósításához és a felismert igényhez kapcsolódnak. Mérhet? eredmények lehetnek a résztvev?k száma, a programpontok min?sége ?? a téma, megközelítés és a közreműköd? személyiségek által ?? és ezek médiában való tükröz?dése, ezáltal elérve egy szélesebb közönséget is.

A kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség el?nye els?sorban a tagjaiban rejlik, akik különböz? szakterületeken egyetemi hallgatók akik profizmusra törekszenek és tanulmányaik folytán különböz? szakemberekkel kerülnek kapcsolatba. Általuk ölelhet? fel a kultúra ennyire tág szelete és jöhettek létre a különböz? intézményekkel való kapcsolatok is, mint a  Babe???Bolyai Tudományegyetemmel, a Kolozsvári Szépművészeti Múzeummal, Erdély Történelmi Nemzeti Múzeumával, de a rendezvény szervez? csapatát is többnyire ?k alkotják.

A rendezvény megszervezésének lehetséges nehézségei egyrészt éppen tagjai egyetemi hallgatói mivoltából adódik, ugyanis els?sorban diákok közösségét jelenti, akik tanulmányi éveiket töltik Kolozsváron és nem ilyen típusú, évente megismétl?d?, nagyméretű rendezvények megszervezésére szakosodott intézmény. F?foglalkozásuk nem a rendezvény megszervezése és lebonyolítása, a rendezvényhez kapcsolódó tapasztalatok pedig a tanulmányok végeztével az új generációnak nehezen továbbadhatóak. Másrészt a Barokk Napok megszervezéséhez szükséges anyagi alapok nem állnak a KEL rendelkezésére, különböz? magán vagy intézményi támogatásoktól függve.