MMXII


Támogasd a Barokk Napokat...

...felajánlva jövedelemadód
2 %-át a KEL-nek!
Részletekért katt ide!

Forrás: evenimenteincluj.ro
Megjelenés ideje: 2012. május

Zilele Baroce, ediţia a VII-a

18-20 mai 2012

Despre festival:

Obiectivul principal este de a face cunoscut? arhitectura baroc? a Clujului ?i a împrejurimilor, a perioadei respective, printr-o abordare pluridisciplinar? ?? prin istorie, istoria artei, muzic?, arte plastice, fotografie, literatur?, teatru, film, organizând evenimente în spaţii construite baroce.

Scurta istorie a Zilelor Baroce a pornit de la ideea prezentat? mai sus prin s?rb?torirea în 2005 a 280 de ani de la sfinţirea bisericii Sfânta Treime de pe strada Universit?ţii, aceasta fiind prima biseric? baroc? din Transilvania ?i prima construcţie baroc? din Cluj, aici fiind sediul nostru, al Centrului Pastoral. Datorit? interesului manifestat, au fost posibile ?i urm?toarele ediţii, dorindu-se în continuare cuprinderea mai multor instituţii interesate de o astfel de manifestare, pân? acum având colabor?ri cu Universitatea Babe???Bolyai, Muzeul de Art? Cluj-Napoca, Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei, Casa de Cultur? a Municipiului Cluj-Napoca.

Nevoia la care care evenimentul încearc? s? r?spund? este cunoa?terea ?i descoperirea Clujului ?i a împrejurimilor din punct de vedere istorico-artistic, o apropriere a spaţiului care a r?mas neschimbat în esenţa ei, conferind stabilitate într-un anturaj foarte dinamic. Necesitatea unui astfel de eveniment este confirmat? pe parcursul anilor precedenţi, când chiar ?i la manifest?rile ce implicau un efort fizic mai însemnat (urcarea în acoperi?ele bisericilor, de exemplu), au participat numeroase persoane, de la copii pân? la vârstnici. Anual, num?rul participaţilor la evenimente este în jurul a 300 de persoane.

Categorii implicate, afectate sau care pot fi interesate sunt cei ce doresc s? cunoasc? în profunzime istoria ?i cultura Clujului ?i a împrejurimilor, speciali?tii ?i arti?tii din domeniu, comunitatea clujean?, oficialit?ţile or??ene?ti, a patrimoniului mobil ?i imobil ?i cele responsabile de cultur?, instituţiile de înv?ţ?mânt ?i de cultur? clujene sau naţionale.

Rezultatele dorite sunt legate de obiectivul Zilelor Baroce ?i nevoia la care încearc? s? r?spund?. Num?rul participanţilor poate fi o unitate de m?sur? în aceast? privinţ? cât ?i calitatea evenimentelor desf??urate ?? prin tematic?, abordare ?i personalit?ţi din domeniu implicate ?? ?i reflectarea acestora în mass-media, pentru a ajunge astfel ?i la un public mai larg.

Avantajele Centrului Pastoral Studenţesc constau în primul rând în membrii s?i, ace?tia fiind studenţi în diferite domenii, aspirând spre profesionalism, având acces la profesioni?ti ?? profesori sau persoane dedicate. Astfel este posibil?, ?i prin colaborarea cu diferite instituţii de profil ?? Muzeul de Art? Cluj-Napoca, Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei, Universitatea Babe???Bolyai, a cuprinde în acest eveniment un teritoriu al culturii atât de vast, dar ?i echipa de organizare fiind în mare parte compus? din ei.

Posibile dificult?ţi în organizarea unui astfel de eveniment sunt legate pe de o parte de faptul c? Centrul Pastoral Studenţesc este o instituţie studenţeasc?, ?i nu orientat? exclusiv spre activit?ţi de genul acesta, componenţa membrilor ei fiind într-o permanent? schimbare, înnoire, fiind astfel mai dificil? acumularea ?i transmiterea mai departe a experienţei legate în organizare. Pe de alt? parte fondurile necesare Zilelor Baroce nu sunt la dispoziţia Centrului, acestea fiind din sponsoriz?ri sau din finanţ?ri din partea altor instituţii.

Program:

IMPORTANT! Toate prezent?rile vor fi traduse în limba român?. Rug?m participan?ii s? aduc? un radioreceptor FM cu c??ti (poate fi ?i MP3/4 player sau telefon cu radio)

Vineri, 18 mai 2012

ora 20 ?? la Observatorul Astronomic ?? str. Cire?ilor nr. 15
în caz de cer înnorat, la biserica Sfânta Treime (Piari?tilor) ?? str. Universit??ii nr. 5

 • Ce este cometa?
  Prezint?: dr. Ferenc Szenkovits, astronom
 • ??R?s?ri o comet? însângerat?.?
  Cometa în interpretarea epocii moderne timpurii
  Prezint?: drd. Kónya Franciska, istoric literar
 • Observatorul astronomic din Alba Iulia
  1792 ?? Observatorul Episcopiei Romano-Catolice
  Prezint?: dr. András Kovács, istoric de art?
 • Observarea bol?ii cere?ti (dac? cerul nu este înnorat)

ATEN?IE! La aceste prezent?ri locurile sunt limitate. NU MAI SUNT LOCURI. V? puteţi înscrie pe lista de rezerv? telefonic la nr. 0726 821 297 zilnic între orele 13??17 sau aici.


Sâmb?t?, 19 mai 2012

ora 19 ?? balconul bisericii Sfânta Treime (Piari?tilor) ?? str. Universit??ii nr. 5

 • Domnului, tot ce este mai frumos
  Spiritualitatea epocii baroce prin prizma celebr?rii liturgice
  Prezint?:
  dr. Anna Farmati SSS, istoric literar
 • Fecioarele înl?crimate ale Transilvaniei
  Care este icoana original?? Cea de la Nicula sau cea din Cluj?
  Preliminarii la o istorie ilustrat? a toleran?ei religioase
  Prezint?: Enik? Hegedűs, istoric de art?

ora 20:30 ?? la restaurantul Agape, salonul Corvin ?? str. Iuliu Maniu nr. 6

 • Sear? de jocuri
  Jocuri de societate istorice într-o atmosfer? muzical? baroc?
  Colaboreaz?: Alíz Butyka ?i Adél Kertész, violoni?ti

Duminic?, 20 mai 2012

ora 17 ?? la biserica Franciscan?, piaţa Muzeului

 • Sonatele rozariului
  Rug?ciunea rozariului în sonatele lui Heinrich Ignaz Franz Biber
  Prezint?: Dalma Kató, student? la pedagogie muzical?
  Rozariul condus de: Kamill Kiss OFM

Detalii ale programului

Vineri vom privi înapoi în timp prin luneta astronomiei, punând laolalt? cuno?tinţele ?tiinţei actuale cu presupunerile secolelor XVII-XVIII. Acesta a fost punctul de pornire spre univers. S? afl?m ce este cometa ast?zi ?i ce a reprezentat în secolele XVII-XVIII: semn divin sau doar superstiţie? Dup? aceasta vom putea ??intra? în observatorul astronomic al Episcopiei Romano-Catolice de la Alba-Iulia, înfiinţat de episcopul Ignaz Batthany în 1792. ?n final, dac? tot am vizitat universul prin cuvinte, dac? norii nu vor acoperi cerul, îl vom observa ?i prin lunetele Observatorului Astronomic clujean.

Sâmb?t? dup?-amiaz? vor fi dou? prezent?ri extraordinare. Prima prezentare ne va conduce în spiritualitatea baroc?. De curând, papa Benedict al XVI-lea a dat din nou permisiunea pentru celebrarea liturghiei în forma reformat? în 1962 ?i care a fost celebrat? dealungul secolelor, asfel ?i în perioada baroc?, pân? dup? Conciliul Vatican II, în a doua jum?tate a secolului XX. Aceast? decizie a iscat mai multe controverse. Acum putem avea ocazia de a vedea ce se ascunde în spatele acestui mod de a celebra sfânta liturghie, care era mult mai asem?n?toare ?i cu celebrarea liturgic? oriental?, cum era realizat? ?i comunicat? ideea barocului, ??Domnului, tot ce este mai frumos?.

A doua prezentare se va ţine despre o cercetare legat? de icoanele înl?crimate ale Transilvaniei, una din exemplele cele mai controversate dealungul istoriei fiind cele de la Nicula respectiv cea de la Cluj din biserica piaristilor, ambele comunit?ţi susţinând originalitatea icoanei din proprietate. Nicula este ?i ast?zi un loc de pelerinaj al comunit?ţii ortodoxe în special, iar Clujul a fost în secolul XVIII-XIX una din cele mai importante locuri de pelerinaj ale comunit?ţii romano-catolice, ca cel din ?umuleu-Ciuc.

Seara se va încheia cu jocuri de societate, serate organizate lunar de Centrul Pastoral Studenţesc, de data aceasta îmbog?ţite cu muzic? baroc? ?i jocuri istorice.

Duminic? vom încerca s? tr?im în rug?ciune prin Sonatele rozariului compuse de Heinrich Ignaz Franz Biber. Vom afla ce este rozariul, cum sa format. Vom asculta ?i încerca a înţelege sonatele compozitorului, de a tr?i în rug?ciune ajutaţi ?i de muzic?, ?i s? vedem, ce ne spune rozariul ast?zi.

V? a?tept?m cu drag!